1. VisaHQ.vn
  2. Đại sứ quán
  3. Sri Lanka Đại sứ quán ở Vietnam


Sri Lanka Đại sứ quán ở Vietnam

Sri Lanka Đại sứ quán Đại sứ quán ở Ha Noi

No. 55B, Tran Phu Street, Dien Bien Ward, Ba Dinh District
Ha Noi
Vietnam
điện thoại+84-4-37341894
+84-4-37341985
+84-4-37341896
Fax+84-4-37341897
Email
địa chỉ
Website URLhttp://www.slembvn.com/
No.+55B%2C+Tran+Phu+Street%2C+Dien+Bien+Ward%2C+Ba+Dinh+District%2C+Ha+Noi%2C+Vietnam
Report changes
×

Report changes